Hva vil(le) foreldreaksjonen mot samnorsk?

Undersøk heftet Hva vil Foreldreaksjonen mot samnorsk? fra 1952 på Nasjonalbibliotekets sider nedenfor. Du trenger ikke lese alt, men bla gjennom heftet og les nøyere på de sidene du trenger for å løse oppgavene. 

Svar på spørsmålene:

  1. Hva er samnorsk? Slå opp i Moment 3 eller på nett hvis du ikke vet.
  2. Hva er de fire viktigste kravene til Foreldreaksjonen mot samnorsk? 
  3. Hva tror du foreldreaksjonen mener med krav fire, der det står at språksaken må løftes ut av partipolitikken? 
  4. Se på eksemplet fra ei lærebok på side 7. Hvilke ord og former tror du Foreldreaksjonen særlig reagerer på? 
  5. På side 7 hevder aksjonsgruppa at folk ikke har fått være med på sin egen språkutvikling. Hva mener de med dette? 
  6. Hva er landsmål, og hva sier folkeaksjonen om landsmålet på side 15? 
  7. Gransk annonsene underveis i brosjyren. Hvem annonserer, og hva preger språket i annonsene? Er de skrevet på radikalt eller moderat bokmål?

Til slutt i heftet er det to appeller: en fra Sofie Helene Wigert som var med på å grunnlegge denne aksjonen, og en av forfatteren Arnulf Øverland. Disse kan egne seg for en retorisk analyse, dersom dere har tid til dette.