Bjørneboe og Semmelweiss

Jens Bjørneboe underviser på Rudolf Steinerskolen i Oslo i 1952. Jens Bjørneboe underviser på Rudolf Steinerskolen i Oslo i 1952. Wikimedia Commons

I 1968 ga Jens Bjørneboe ut Semmelweiss, skuespillet som handler om livet til den ungarske legen Ignaz Semmelweiss. Gjennom å sammenlikne ulike fødeklinikker oppdaget Semmelweiss sammenhengen mellom dårlig håndhygiene og barseldød. Sammenhengen mellom bakterier og infeksjoner var uklar for forskerne på den tida, og selv om Semmelweiss kunne vise at dødstallene gikk drastisk ned med en grundig håndvask, ble han møtt med massiv motvilje. Det kunne umulig være legestanden som førte til tragedier og dødsfall, mente legene selv. 

Da Bjørneboe skrev skuespillet om Ignaz Semmelweiss, ga han det undertittelen Et anti-autoritært skuespill, og denne gangen er det de medisinske autoritetene Bjørneboe vil til livs. I skuespillet står Semmelweiss alene mot disse, men han er ikke noen opphøyd helt. I et brev til vennen Allan Edwall skildrer Bjørneboe hovedpersonen sin slik:

Og Semmelweiss lever nu: Jeg har fått ham ned av sokkelen, ned av helgensøylen, glorien er borte – og i stedet står et levende menneske i all sin motsetning der: drikkfeldig, kvinnekjær og besatt av tanken på å bruke hodet til å tenke med, respektløs, grov i munnen, kjent med alle horer i Wien, alltid med statistikkene sine i lommen, oppkjeftig, idealistisk og helt kynisk – slik som alle virkelig anti-autoritære mennesker er. Han er livsglad i begynnelsen, og går efter mer enn 20 års kamp i total oppløsning, han banner og bruker tabuord, gråter og ler, og tror ikke på noe i verden som han ikke selv har sett beviset på. Han er komisk og patetisk, latterlig og meget, meget farlig. Kort sagt, - Semmelweiss er et deilig, et herlig menneske!

 (Bjørneboe, gjengitt i Wandrup, 1990)

 

Kilde: 

Wandrup, F. (1990). Jens Bjørneboe. Mannen, myten og kunsten. 2. utgave. Oslo: Gyldendal. 

 

Oppgaver til samtale: 

  • Hva tror dere Bjørneboe mener med at han har fått Semmelweiss ned av sokkelen, og hvorfor er han opptatt av dette? 
  • Hvordan beskriver Bjørneboe anti-autoritære mennesker? 
  • På side 136 i Moment 3 kan dere lese om det episke teatret til Bjørneboe, der målet ikke var at tilskuerne skulle leve seg inn i handlinga, men reflektere over det de så. Hvordan passer måten Bjørneboe skildrer Semmelweiss på, inn i dette? 
  • Hvilke helter kjenner dere til som gjør opprør mot autoriteter i dag? Dere kan tenke både på virkelige mennesker og karakterer fra film og litteratur. Passer disse inn i Bjørneboes beskrivelse av "alle virkelig anti-autoritære mennesker"? 
  • Dersom dere tidligere har arbeidet med Ibsens En folkefiende: Hvilke likheter og forskjeller ser det ut til å være mellom Ibsens og Bjørneboes teaterstykker?