Tragedien og komedien

I Vg3 er det særlig en dramatiker du får god kjennskap til, nemlig Henrik Ibsen. Ibsens skrev både komedier og tragedier. Han regnes som en fornyer av dramaet. For å forstå hvordan Ibsen bidro til fornyelse, kan det hjelpe å kjenne til noe av historien til komedien og tragedien. 

I Moment Vg2 s. 133 kan du lese om det klassisistiske dramaet. De klassisistiske dramatikerne tok utgangspunkt i komedie- og tragedie-sjangrene fra den gresk-romerske antikken, med blant annet handlingens, stedets og tidens enhet. Det vil si at dramaet bare skulle ha én hovedhandling, det skulle foregå på ett og samme sted, og det skulle utspille seg i løpet av ett døgn.

På nettstedet til Moment Vg2 kan du lese om en av antikkens mest kjente tragedier, Kong Øidipus, og klassisimens store komediedikter i Danmark-Norge, Ludvig Holberg. 

Henrik Ibsen-statue iStock/epixx  

De klassisistiske tragediene baserte seg gjerne på antikke og bibelske myter eller hendelser fra historien. I Ibsens samtidsdramaer brukte han den stramme formen til de antikke dramaene, men han la handlingen til sin tids borgerskap. 

 

Gjør oppgavene fra nettstedet "Henrik Ibsens skrifter" til å få bedre forståelse for Ibsens skuespill. 

Nettressurser