De norske forfatternes svar:

Undertegnede norske forfattere mener at all diktnings verdi og livsrett i siste instans beror på at den er et uttrykk for ånd, og at forfatterne derfor, uansett deres holdning til dagens og tidens stridsspørsmål, må hevde åndsfrihetens prinsipp uavkortet. Med all vår beundring for Knut Hamsuns diktning må vi derfor uttale vår beklagelse over at den mest berømte blant nulevende norsk forfattere, fri, velhavende og i enhver henseende betrygget, går til angrep på en mann som sitter i tysk konsentrasjonsleir ene og alene fordi han har hatt sine meningers ubetingede mot og med sitt liv har gått inn for dem. Vi beklager at Knut Hamsun finner det tilbørlig å ta til orde mot en forsvarsløs og målbundet fange til fordel for et enemektig politisk styre, som har drevet eliten av tyske forfattere, Hamsuns kallsfeller, i landflyktighet.

Opprop fra Undset og andre forfattere, blant andre Sigurd Hoel, Johan Falkberget, Arnulf Øverland, Olav Duun og Nini Roll Anker i Dagbladet 14. desember 1935.

 

Oppgaver:

  1. Hva er det forfatterne kritiserer Hamsun for? Forklar for hverandre med egne ord, to og to.
  2. Hvilke motargumenter blir brukt?