Hamsuns innlegg:

Aar efter Aar sker det Henvendelser til de tyske Myndigheter om at frigi Carl v. Ossietzky fra Konsentrasjonsleiren i Oldenburg. De tyske Myndigheter har hittil ikke tat Notis av det. Aar efter Aar sker det Henvendelser til Den norske Nobelkomité om at tildele Ossietzky Fredsprisen. Faar han denne Pris kan han dermed sprenges ut av Koncentrasjonsleiren tross Tysklands Motstand. Det er kanske ikke helt avveien at minde om at Hr. Ossietzky kunde ha forlatt Tyskland baade før og efter at Nazismen hadde tat Makten. Men det vilde han ikke. Han regnet med at Folk vilde skrike op naar han ble sat fast. Og han regnet ikke Feil (…)

 

Han regnet ikke Feil, det var Folk omkring i Landene som gjorde hans Sak til sin og skrek op. Skrek flittig op. Denne eiendommelige Fredsven tjener nu sin Fredsidé ved at være permanent «ubekvem» for Myndigheterne i sit Fedreland! Og Aar efter Aar sker det Henvendelser om at han er «indesperret og plaget tildøde» i en Koncentrasjonsleir. Og Aar efter Aar bør han faa Fredsprisen. Hvad om Hr. Ossietzky heller hjalp til litt positivt nu i denne svære Overgang da hele Verden flekker Tænder mot Myndigheterne i det store Folk han tilhører? Hvad vil han – er det den tyske Oprustning han nu som Fredsven vil demonstrere mot? Saa denne Tysker heller at hans Land fremdeles laa knust og nedværdiget blandt Landene, prisgit fransk og engelsk Naade?

Knut Hamsun, Tidens Tegn 22. november 1935

 

Bjørn Fontander (1991). Undset, Hamsun og krigen. Oversatt av Jo Ørjasæter. Oslo: Aventura, s. 46. Boka er digitalisert og kan leses på Nasjonalbibliotekets nettside, nb.no.

 

Oppgaver:

  1. Hva er det Hamsun kritiserer Ozzietsky for? Formuler hovedpåstanden hans.
  2. Ut fra det du nå vet om denne saken, synes du beleggene til Hamsun er holdbare og relevante?
  3. Finn to metaforer i Hamsuns tekst. Si noe om hvilken effekt de har i teksten.