Ossietzky-saken

Før du går i gang med innleggene av Hamsun og Undeset, kan det være greit å ha en oversikt over hvem Carl von Ossietzky var. Søk på nettet og forsøk å finne svar på

  • hvem Carl von Ossietzky var?
  • hvorfor ble han satt i konsentrasjonsleir?
  • hvorfor han ble dømt for landsforræderi og spionasje?
  • hvorfor det ble uenighet i Norge om tildelingen av Nobels fredspris til Ossietzky?
  • når og hvordan han døde?

I 1936 fikk den tyske journalisten og fredsaktivisten Carl von Ossietzky Nobels fredspris for 1935 (for 1936 ble det ikke delt ut noen pris). Ossietzky hadde erklært seg som pasifist allerede i 1913 og talte tydelig mot framveksten av nazismen i hjemlandet sitt. Han ble dømt for landsforræderi etter å ha kritisert tysk militarisme og offentliggjort hemmeligstemplet informasjon om tysk opprustning. Etter fengselsoppholdet ble han igjen tatt til fange og satt i konsentrasjonsleir på ubestemt tid. Adolf Hitler ble rasende da han fikk høre om tildelingen fra Nobelkomiteen i Norge, og han nektet tyske statsborgere å motta nobelprisen i framtiden.

 

Kong Haakon VII, som pleide å være til stede på fredsprisutdelingen, deltok ikke i 1936. Historikere antar at dette skyldes at han var blitt advart av Koht: Kongens nærvær kunne bli tolket som en støtte fra den norske stat. Blant de sterkeste motstanderne mot å gi prisen til Ozzietsky var Knut Hamsun. Motstanden hans kom blant annet til uttrykk i et avisinnlegg, som du finner et fra utdrag i lenken til høyre. Men også redaksjonene i store riksdekkende aviser som Aftenposten, Morgenbladet og Nationen var imot tildelingen og nektet å trykke det motsvaret Sigrid Undset og 33 andre forfattere ga Hamsun. Dette svaret finner du også en lenke til på høyre side.

Nettressurser