Debattene mellom Hamsun og Undset

Som du kan lese i kapitel 10 i Moment Vg3, var Sigrid Undset og Knut Hamsun aktive i samfunnsdebattene tidlig på 1900-tallet. Både Undset og Hamsun framsto som skarpe og underholdende retorikere. Det de skrev, kunne dessuten vekke sterk harme. Begge hadde konservative holdninger som mange av leserne opplevde som utdaterte og vanskelige å godta. De tok avstand fra det moderne, industrialiserte samfunnet som var i framvekst, og de reagerte mot det de mente var tidens naive framskrittstro. 

Likevel var det de livssynsmessige, ideologiske og politiske motsetningene som preget debatten mellom dem. Tanker, meninger og oppfatninger var svært forskjellige hos de to, og det fortelles at de knapt hilste når de traff hverandre i offentlige sammenhenger. Vi skal se nærmere på noen av stridstemaene de var opptatt av, og vise hvor steilt de kunne stå mot hverandre. I Moment Vg3 kan du lese om Barnemorddebatten. Her kan du se nærmere på to debatter som gikk mellom de to forfatterne, først "Ærer de unge" og så debatten knyttet til Ossietzky-saken.