«Ærer de unge» - svaret fra Sigrid Undset

Det var flere som reagerte på Hamsuns tanker om å ære de unge på bekostning av de gamle. Undset holdt et foredrag der hun argumenterte for det motsatte synet. Foredraget ble gjengitt i tidsskriftet Tidens Tegn. Undset hevdet at alderdommen ikke skulle nedvurderes og omtales negativt. I flere av romanene hennes er alderdom og død en viktig tematikk, og den siste fasen av livet skildres som en tid for refleksjon, oppgjør og ettertanke. Særlig i middelalderromanene hennes møter vi mennesker som i hverdagen lever tett innpå døden. Dødsleiet der slekten våker over den døende, skildres i flere romaner som en mulighet for forsoning og tilgivelse. Her er et lite utdrag fra Undsets foredrag slik det ble gjengitt i Tidens Tegn:

Undsets svar:

Det er noget sludder at man skal hædre de unge fordi de er unge – eller de gamle fordi de er gamle. Noget av det tristeste i verden er det at de unge oftere fortjener at hædres end de gamle. Ungdommen er en kamptid. Fra den kamp kommer de fleste forkrøblet, forraaet, sløvet, overvundne. Men det skjønneste i verden er den alderdom, der er seirrik, rank og stolt – og dernæst den ungdom, der heller vil dø end overvindes av livets hæslighet. Alderdommens skjønhet er den sjeldneste skjønhet. Men den er mæktigere og mere gripende og rørende, den er over al anden skjønhet i verden. At vinde den for sig selv er det bedste et menneske kan gjøre for sit barn.

Sigrid Undset, Tidens Tegn nr. 121, 1914

 

Forklaringer:

Forkrøblet: misdannet.

Forrået: mer brutal.

 

Oppgaver:

  • Formuler i to setninger Undsets argumenter mot å «ære de unge».
  • Hvilke belegg bruker Undset for å underbygge påstandene?
  • Er beleggene relevante og holdbare, synes du?
  • Hvordan brukes etos-, patos- og logosargumenter i teksten?