«Ærer de unge» - innlegg av Knut Hamsun

Hamsun skrev heftig og varmt om barn og ungdom gjennom hele forfatterskapet. I både skjønnlitteratur og sakprosa hevder han at unge mennesker er mer verdifulle enn de gamle, «oldingene». Alderdommen er hos Hamsun gjerne skildret i nedsettende ordelag. Han har avsky for tapet av fysiske og psykiske funksjoner som denne fasen av livet uunngåelig innebærer. Det er kanskje derfor dødsleier sjelden er skildret i Hamsuns romaner. Barna og ungdommen har framtiden og mulighetene foran seg, og det er dette livet i utfoldelse Hamsun setter så høyt og har slik fascinasjon for. I flere sammenhenger kritiserte Hamsun det fjerde budet i Bibelen, som lyder «Du skal hedre din far og din mor», og som er naturlig å forstå som en oppfordring til å hedre både foreldre og eldre generelt. Hamsun mente det skulle vært motsatt. Et foredrag han en gang holdt for studenter, hadde tittelen «Ærer de unge». Avisinnlegget nedenfor inneholder de samme tankene:

Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR»

Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar jo ikke at det er Kvæg eller Sauer som skal æres, heller ikke at det er Røvere, Mordere eller Idioter, jeg sier bare: det er ikke de Gamle som skal æres, det er ikke Biskop Bøckman, det er hans Børn som skal æres.
 
Det er det etiske Indhold av det Fjerde Bud jeg vil prøve at faa Ret paa. Der er kanske dem som synes at somme av de andre Budene er verre end dette, i det hele tat er jo disse Bud et Knippe av Bud om de enkleste og groveste Grader av Moral, om Mord, Hor, Tyveri, Løgn, Bedrageri, Mened. Men der er ikke noget Bud som er stillet saa uforskammet paa Hodet som det fjerde.
 
Knut Hamsun, Verdens Gang 29. desember 1911

 

Forklaringer: 

Biskop Peter Wilhelm Kreydal Bøckman (1851–1926) forkynte over det fjerde bud til Hamsuns forargelse.

Kvæg: kuer.

Mened: falsk forklaring.

 

Oppgaver:

  • Skriv en sammenfatning på maksimalt 20 ord av Hamsuns syn på forholdet mellom generasjonene.
  • Blir argumentene underbygd med belegg?
  • Hvilke premisser ligger til grunn for Hamsuns argumentasjon?
  • Synes du premissene hans er holdbare og relevante?
  • Hvordan brukes etos-, logos- og patosappell i teksten?

 

 

 

 

Nettressurser