Å sette en tekst i en kulturhistorisk sammenheng - "Fanfare" av Rolf Jacobsen

I denne eksempel-lesningen av "Fanfare" av Rolf Jacobsen, vektlegger Moment-forfatter Lars August Fodstad særlig den kulturhistoriske sammenhengen diktet ble skrevet i. Bruk gjerne denne lesningen som inspirasjon når du selv skal tolke ulike tekster og plassere dem i en kulturhistorisk kontekst. 

  Industry av Charles Sheeler Industry av Charles Sheeler

Les den vedlagte teksten og diskuter spørsmålene under med en medelev: 

På begynnelsen av 1900-tallet ble byggekunst, industriproduksjon og transport revolusjonert av nyvinningene innenfor materialbehandling, samlebåndsprinsipp og motorisering. På begynnelsen av 2000-tallet er det de store endringene innen informasjonsteknologi som har endret både yrkesliv og fritid. Har også vår egen tids teknologiske revolusjon en skyggeside, slik som industrialiseringen har i Rolf Jacobsens «Fanfare»? Kommer alle teknologiske nyvinninger med en slik skyggeside, eller finnes det framskritt som kun gir grunn til optimisme?