Ordforskjeller i skandinavisk og ”falske venner”

Har du vært med på bærplukking i Sverige og Danmark, vet du kanskje at bringebær heter hallon på svensk og hindbær på dansk, at smultron og skovjordbær er markjordbær, at brombær er det danske ordet for bjørnebær og at lingon og hjortron er svensk for henholdsvis tyttebær og molter.

I tillegg kan vi nevne at saksedyr heter tvestjärt på svensk og ørentvist på dansk, og øyenstikker kalles trollslända på svensk og guldsmed på dansk. Saksedyr Assafn / CC

  Øyenstikker Arnstein Rønning / CC

Det kan være viktig å kjenne til forskjellene på danske, svenske og norske ord. Hvis du ikke er klar over at det svenske ordet anledning betyr årsak/grunn, kan det bli misoppfattet hvis du blir invitert til et selskap og svarer at du ikke har anledning til å komme… Eller hvis en svenske ber deg om å opptre artig i en sammenheng, og du tror det betyr at du skal være morsom! Og hva gjør du hvis en dansk dreng driller deg og kaller deg en bangebuks? Du kan jo kalle på en strisser! Måske stikker drengen så bare av sted på sin knallert. Eller han stopper og sier han er ked af det

Forstår du alle de danske ordene? Forsøk å oversette før du ser på «fasiten».

 

(Dreng = gutt, drille = erte, bangebuks = feiging, strisser = purk, måske = kanskje, knallert = moped,  ked af det = lei for det)

SKAM Fra sesong 1 av NRK-serien SKAM. Gjengitt med tillatelse fra NRK.

Nettressurser