Solaris korrigert - fra dikt til scene

16. oktober 2015 hadde teaterstykket Solaris korrigert premiere på Det norske teater. Stykket er basert på Øyvind Rimbereids dikt med samme navn. Diktet kan du lese i Moment Vg3 s. 485. Stykket er regissert av Peer Perez Øian. Ane Dahl Torp har rollen som "Aig", og er stykkets eneste skuespiller.

 

I dette klippet fra Solaris korrigert kan du høre Ane Dahl Torp, som spiller "Aig", snakke språket solarisk.

Rettighetshaver: Det norske teater

 

 

 

 

Få et lite innblikk i hvordan veien fra dikt til teaterstykket så ut.

Rettighetshaver: Det norske teater

 

 

 

 

Oppgave: 

Gå sammen to og to. Les først første utdrag av diktet (s. 485) stille for dere selv. Spill så av begge videoklippene og lytt til de to sporene fra Solaris korrigert på Sjur Miljeteigs Soundcloud-profil. Prøv nå å bytte på å lese diktet høyt for hverandre. Diskuter om det er lettest å forstå diktet når man leser stille eller høyt. 

Nettressurser